Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Oddział w Olsztynie, ogłasza konkurs (VIII edycja) na najlepszą pracę dyplomową.

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2016/2017.

W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów UWM w Olsztynie oraz innych wyższych uczelni (w tym niepublicznych) w Polsce.

Zgłoszenie pracy dyplomowej powinno nastąpić najpóźniej do 15 października 2017 roku. Prace w formie papierowej i elektronicznej należy składać wraz z odpowiednią recenzją oraz rekomendacją promotora  w pokoju 206 C przy ulicy Oczapowskiego 4 (dr Jolanta Rosłon, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw WNE UWM).

Komisja Konkursowa Olsztyńskiego Oddziału PTZP może przyznać jedną nagrodę pieniężną za najlepszą pracę oraz wyróżnić trzy inne  biorące udział w konkursie.

Nadmieniamy, że w wyniku  zakończonej VII edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2015/2016 Komisja Konkursowa Oddziału Olsztyńskiego PTZP nagrodziła za zajęcie I miejsca Pana Łukasza Leleniewskiego za pracę inżynierską pt.” Opracowanie symulacji procesu produkcji z zachowaniem zasad Lean Manufacturing”, wykonaną pod kierunkiem prof. Tomasza Rydzykowskiego.

Ponadto wyróżniono Pana Dawida Gołębiewskiego za pracę inżynierską pt. "Ocena techniczno-ekonomiczna infrastruktury transportu drogowego w woj. warmińsko-mazurskim" wykonaną pod kierunkiem dr Waldemara Kozłowskiego.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich promotorom.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją organizuje dodatkowo, m.in. Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie w dyscyplinie Inżynieria Produkcji.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie w/w Konkursów na stronie www.ptzp.org.pl