Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją (PTZP) Oddział w Olsztynie, ogłasza konkurs (XII edycja) na najlepszą pracę dyplomową.

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku akademickim 2021/2022.

W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów UWM w Olsztynie oraz innych wyższych uczelni (w tym niepublicznych) w Polsce.

Zgłoszenie pracy dyplomowej powinno nastąpić najpóźniej do 15 października 2022 roku. Prace w formie papierowej i elektronicznej należy składać wraz z odpowiednią recenzją oraz rekomendacją promotora w pokoju 321 przy ulicy Oczapowskiego 4 (dr Jolanta Rosłon, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, WNE UWM).

Komisja Konkursowa Olsztyńskiego Oddziału PTZP może przyznać jedną nagrodę pieniężną za najlepszą pracę oraz wyróżnić trzy inne biorące udział w Konkursie.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją organizuje dodatkowo, m.in. Ogólnopolski Konkurs na najlepsze publikacje dla początkujących naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii. PTZP jest także wydawcą kwartalnika Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz współwydawcą anglojęzycznego czasopisma Management and Production Engineering Review.

Szczegółowe informacje o organizacji w/w konkursów i działalności PTZP na stronie http://www.ptzp.org.pl