Konkurs EkoMasters

Szanowni Studenci
Zapraszamy Was do udziału w 3. edycji ogólnopolskiego konkursu EKOINNOWATORZY, który jest kierowany do studentów polskich uczelni wyższych. Celem konkursu jest wybór najbardziej ekoinnowacyjnych projektów studenckich, a także wyłonienie kół naukowych i studentów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, konkurs podzielony jest na cztery etapy:

  • Etap 1: Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursu
  • Etap 2: Cykl szkoleń online oraz udostępnienie materiałów szkoleniowych
  • Etap 3: Uroczysta Gala Finałowa
  • Etap 4: Wydanie pamiątkowego albumu Laureaci konkursu otrzymają nagrody, które zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech głównych kategorii konkursowych.

Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostało przewidzianych siedem kategorii specjalnych, które zostaną określone przez Jury konkursowe na podstawie przesłanych zgłoszeń.

Link do strony Konkursu: www.ekokampus.fjk.org.pl