Konkurs dla młodych pracowników i doktorantów na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM  ogłasza konkurs dla młodych pracowników i doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM 2019, ubiegających się o przydział indywidualnych środków na działalność naukowo-badawczą. Regulamin