Komunikat

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w okresie 12 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne. Dziekanat Wydziału w soboty (dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych) będzie nieczynny. W pilnych sprawach Studenci proszeni są o kontakt telefoniczny lub mejlowy.