GRATULACJE DLA STYPENDYSTY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

12 grudnia 2016 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów i doktorantów, którym przyznano stypendia na rok akademicki 2016/2017. Na liście tej znajduje się student Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Cezary Raczkowski -   I rok MSU, kierunek:  Zarządzanie