Debata Emerytalna pt. „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”

W dniu 13 września 2016 r. w Auli Błękitnej Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się Debata Emerytalna pt. „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.

Jest to jedna z wielu debat zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbywających się w całym kraju w ramach przeglądu systemu emerytalnego, za który odpowiada ZUS. Współorganizatorem olsztyńskiej debaty był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a partnerem Oddział Północno-Wschodni Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, którego przewodniczącą jest dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka.

Udział w debacie wzięli pracownicy Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska,
prof. UWM
, która wygłosiła referat nt. „Demograficzne uwarunkowania systemu zabezpieczeń społecznych” oraz dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, która wystąpiła
z referatem pt. „O potrzebie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce”.

Moderatorem dyskusji była dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, która dokonała także jej podsumowania.

W debacie udział wzięło również kilkudziesięciu przedstawicieli różnych grup zawodowych
i społecznych, m.in. naukowców i ekspertów, przedstawicieli różnych instytucji państwowych
i finansowych, jak również pracodawców i pracowników.

Wyniki tej i innych debat oraz prowadzonych konsultacji społecznych zostaną przedstawione Ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie opracowana zostanie "Biała Księga" z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.  Harmonogram debaty