Badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych"

Szanowni studenci!

W związku z prowadzonymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim badaniami ankietowymi: "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych", zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w ankietach dotyczących zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Badanie przeprowadzone jest z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 07.01.2020 r. - 23.02.2020 r.

Państwa opinia jest dla Nas bardzo ważna!