Akademia Biznesu – nowoczesne kompetencje menedżerskie

Przedsiębiorczość akademicka obecnie rozumiana jest znacznie szerzej niż tylko tworzenie firm technologicznych. Nowy model uniwersytetu powinien zakładać oferowanie kreowanego na uczelni know-how i jego sprzedaż na zasadach rynkowych. Takie działania są korzystne dla środowiska naukowego, studentów, przedsiębiorstw i przyczyniają się do budowania innowacyjnej i efektywnej gospodarki. Realizując tę myśl, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie założył Akademię Biznesu, jednostkę ogólnouczelnianą, której zadaniem jest prowadzenie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego uczelni i środowiska biznesowego w ramach oferty edukacyjnej, przygotowującej studentów i doktorantów do prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej.

Oferta jest skierowana do tych, którzy mają już swoje pomysły na przedsiębiorczość, a dzięki nam w przyszłości będą mogli rozwinąć własny biznes – mówi Bogdan Włodarczyk - Dyrektor Akademii Biznesu UWM. Na osobach, które zaprosimy do programu, chcemy się skoncentrować i otoczyć ich opieką, chcemy, aby wyszły one z Akademii nie tylko z pomysłem, ale aby ten pomysł postarały się zmaterializować. Naszym priorytetem jest, aby każdy nasz absolwent miał już gotowy biznesplan, aby wiedział, jak i gdzie aplikować po środki unijne oraz z kim i w jakim zakresie może komercjalizować swój biznes bądź projekt naukowo-badawczy. Dodatkowo słuchacze akademii otrzymają wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomogą im opracować podstawy własnych biznesów lub przygotują do pełnienia funkcji menedżera. Nauka odbywać się będzie na uniwersytecie, oraz w siedzibach współpracujących z nią firm. Wykładowcami będą nie tylko nauczyciele UWM, ale także przedstawiciele biznesu.

Akademia Biznesu UWM wykorzystuje skandynawskie doświadczenia w edukacji przyszłych przedsiębiorców. Było ono przygotowane w ramach projektu „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” finansowanego z Funduszy Norweskich, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy naszego Wydziału: dr Marek Szturo, dr Marian Oliński i dr Bogdan Włodarczyk.

WNE  wspiera tę inicjatywę i stanowi jej naturalne zaplecze.

Akademia Biznesu UWM przygotowała 30 miejsc dla studentów i doktorantów z naszego Uniwersytetu i PAN. Rekrutację rozpoczyna się 1 września 2017 r.