Wydział mieści się na terenie tzw. Kortowa II. Zajmuje 3 budynki o łącznej powierzchni około 15 000 m2. Dysponuje 3 dużymi salami wykładowymi (150–200 miejsc), 15 salami ćwiczeniowymi w Katedrach/Zespołach, studencką pracownią komputerową, 4 ambulatoriami dla zwierząt, 4 salami chirurgicznymi i zabiegowymi dla małych zwierząt oraz 4 takimi pomieszczeniami dla dużych zwierząt. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są również w pomieszczeniach innych Wydziałów i audytoriach ogólnouczelnianych, zatem potencjalnie baza dydaktyczno-naukowa Wydziału jest znacznie większa i wynosi łącznie około 34 700 m2. W ostatnich latach dzięki grantom inwestycyjnym i aparaturowym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego baza dydaktyczno- naukowa Wydziału została znacznie rozbudowana i zmodernizowana (pomieszczenia Polikliniki Małych Zwierząt, sale ćwiczeń w Zespole Higieny Produktów Zwierzęcych oraz Zespole Profilaktyki Weterynaryjnej i Higieny Pasz). Uzyskane środki pozwoliły również na doposażenie Wydziału w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, a także sprzęt diagnostyczny w obszarze nauk klinicznych.


fot. Zbigniew Bosek

Nowa strona Wydziału
Jest już dostępna nowa strona Wydziału
czytaj więcej...

Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów

czytaj więcej...

Strona główna UWM :: Artneo