Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

 

 

 

 

 

Dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM

 

Urodzony 04 XI 1959 r. w Koseminie.

Mgr inż. - Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie, Wydział Rolniczy, specjalność: rolnictwo 1983. Magisterium: ,,Studia nad uprawą roślin  w monokulturze”. Promotor – Prof. dr hab. Kazimiera Zawiślak.

Doktorat 1990 - Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie „Warunki siedliskowe a możliwość koncentracji uprawy buraka cukrowego w płodozmianie”. Promotor – Prof. dr hab. Kazimiera Zawiślak.

Habilitacja 2002 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,,Tolerancyjność buraka cukrowego na zwiększoną częstotliwość uprawy”

Prezentowana dziedzina: nauki rolnicze; dyscyplina: agronomia; specjalności: rolnictwo ekologiczne

Przebieg kariery zawodowej: 1983-1985 asystent stażysta; 1985-1990 asystent; 1990-2004 – adiunkt; od 2000 profesor UWM

Główne kierunki badań: rolnictwo ekologiczne; gospodarcze i środowiskowe aspekty rozwoju systemów rolniczych; ochrona bioróżnorodności ekosystemów rolnych

Osiągnięcia dydaktyczne i naukowe: promotor 30 prac magisterskich; liczba publikacji: 100; książki: 4; broszury popularno naukowe: po polsku -16, po ukraińsku -2; po rosyjsku - 1

Działalność organizacyjna: - członek założyciel Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych; członek European Forum on Nature Conservation and Pastoralism; członek Komisji Kryteriów Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego IFOAM, w latach 1993 - 2001 reprezentant organiz. członk. Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - funkcja z wyboru; członek założyciel Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND

Towarzystwa i organizacje: Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 - Przemysław Makowski