Patronat

IV Warmińską Konferencję Nauk Penalnych

swoim Patronatem objęli:

 

Minister Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Ziobro

 

Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej

Stanisław Zabłocki

 

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

 

Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

 

Komendant Główny Policji

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dr Gustaw Marek Brzezin

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Artur Chojecki