Kontakt

Adres e-mailowy:   warminska.konferencja@gmail.com

 

Komitet Organizacyjny:

  • dr Marta Romańczuk-Grącka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  • dr Patrycja Hinc
  • dr Michał Kurzyński
  • dr Bogna Orłowska-Zielińska
  • mgr Michał Gornowicz
  •