Lokalizacja

Miejscem obrad i noclegu zaproszonych gości jest:

Hotel Park przy ul. Warszawskiej 119 w Olsztynie