Rejestracja

Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy zwrócić uwagę na podanie dokładnych danych niezbędnych do wystawienia faktury w celu rozliczenia kosztów konferencji z jednostką delegującą. Koszty poniesione prywatnie nie wymagają wystawiania faktury VAT. W takim przypadku organizatorzy wystawią ją tylko na wyraźne życzenie uczestnika. Raz wystawiona imiennie faktura nie będzie mogła być zmieniona po okazaniu się możliwości refundowania wniesionej opłaty przez jednostkę delegującą.

Wszystkie Państwa życzenia i uwagi zawarte w formularzach postaramy się uwzględnić w miarę możliwości.

Aby wypełnić formularz rejestracyjny on-line, należy kliknąć na poniższy odnośnik:

Rejestracja

Aby dokonać rejestracji w sposób tradycyjny, prosimy o wydrukowanie formularza rejestracyjnego, czytelne jego wypełnienie i odesłanie na poniższy adres:

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 12B
10-719 Olsztyn

Formularz rejestracyjny WKNP – pobierz (format .pdf)