Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

IV Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych

stanowią:

 

Dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM – przewodniczący

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental

Prof. zw.dr hab. Lech Paprzycki

Prof. zw dr hab. Emil Pływaczewski

Prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit

Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski