Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

oraz

Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego „Themis”

 mają zaszczyt zaprosić Państwa na

V Warmińską Konferencję Nauk Penalnych
na temat „Kierunki zmian w prawie karnym. Próba bilansu”

która odbędzie się w dniach 23-24.09.2019 r. w Olsztynie

V Warmińska Konferencja Nauk Penalnych jest kontynuacją zobowiązania podjętego przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacji cyklicznej konferencji naukowej mającej na celu wymianę poglądów teorii i praktyki na fundamentalne problemy dostrzegane w obszarze nauk penalnych.

Pragniemy, aby naszymi Gośćmi była jak największa liczba reprezentantów szeroko pojmowanych nauk penalnych. Zaproszenie jest adresowane zarówno do pracowników Katedr Prawa Karnego, Postępowania Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki polskich wyższych uczelni państwowych i prywatnych, Instytutów Naukowych, jak również przedstawicieli praktyki Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce i za granicą.

Przewidujemy opublikowanie materiałów konferencyjnych w formie recenzowanej monografii przed terminem konferencji. Z tego względu prosimy o nadesłanie artykułu tematycznego oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do 30.06.2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona