Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ma zaszczyt zaprosić Państwa na

IV Warmińską Konferencję Nauk Penalnych
„Między stabilnością a zmiennością prawa karnego – dylematy ustawodawcy”

która odbędzie się w dniach 16-17 października 2017 r. w Olsztynie

IV Warmińska Konferencja Nauk Penalnych jest kontynuacją zobowiązania podjętego przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – organizacji cyklicznej konferencji naukowej mającej na celu wymianę poglądów teorii i praktyki na fundamentalne problemy dostrzegane w obszarze nauk penalnych.

Aktualny temat konferencji: „Między stabilnością a zmiennością prawa karnego – dylematy ustawodawcy” został zaproponowany i podjęty w drodze uchwały przez Komitet Naukowy podczas poprzedniej, III Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych – zatytułowanej: „Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo”, która odbyła się w dniach 12-14 października 2015 r. w Olsztynie.

Pragniemy, aby naszymi Gośćmi była jak największa liczba reprezentantów szeroko pojmowanych nauk penalnych. Zaproszenie jest adresowane zarówno do pracowników Katedr Prawa Karnego, Postępowania Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki polskich wyższych uczelni państwowych i prywatnych, instytutów naukowych jak również przedstawicieli praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w Polsce i za granicą.

Przewidujemy opublikowanie materiałów konferencyjnych w formie recenzowanej monografii przed terminem konferencji. Z tego względu prosimy o nadesłanie artykułu tematycznego oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do 30 czerwca 2017 r.