Zootechnika jednym z najchętniej wybieranych kierunków w rekrutacji śródrocznej

Zootechnika, budownictwo, inżynieria środowiska, informatyka oraz technologia żywności i żywienie człowieka - to kierunki studiów II stopnia, które wybierali najczęściej kandydaci w zakończonej właśnie rekrutacji śródrocznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Więcej szczegółów w artykule Radia UWMFM: Podsumowanie rekrutacji śródrocznej na UWM