Zebranie referatowo-dyskusyjne PTZ i PTG

Szanowni Państwo,

Wraz z Polskim Towarzystwem Genetycznym (oddział olsztyński) zapraszamy na wspólne zebranie referatowo-dyskusyjne, na którym prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wygłosi referat pt. „Determinanty przemian glikolityczno-energetycznych i cech jakości mięsa wieprzowego kontrolowane na poziomie molekularnym”.

Zebranie odbędzie się 23 listopada 2017 r., o godz. 10:00 w sali 370, w Budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, ul. Oczapowskiego 5.