Zarządzenia Rektora UWM w Olsztynie w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenia Rektora UWM w Olsztynie (w związku z sytuacją epidemiologiczną dot. koronawirusa SARS-CoV-2):

  • Nr 35/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego http://bip.uwm.edu.pl/node/7227
  • Nr 33/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 http://bip.uwm.edu.pl/node/7220
  • Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 http://bip.uwm.edu.pl/node/7219