Wyniki rekrutacji do Programu "POWER"

UWAGA!

Studenci I roku studiów II stopnia kierunku

„Zootechnika”

 

W środę (27.02.2019 r.) zakończono procedurę rekrutacji uzupełniającej do zadania 3 „Certyfikowane szkolenia, warsztaty specjalistyczne, zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców” zaplanowanego w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wsparcie w tej edycji może być udzielone studentom I roku studiów II stopnia kierunku „Zootechnika”.

Protokół zawierający wyniki rekrutacji umieszczony jest na stronie internetowej projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl w zakładkach: strefa studenta/Wydział Bioinżynierii Zwierząt/wyniki rekrutacji z 27.02.2019 r. W zakładce znajdują się też informacje dotyczące terminu składania odwołań oraz wolnych miejsc, z których można jeszcze skorzystać.

Jednocześnie informuję, że projekt POWER ciągle trwa. Na początku przyszłego roku akademickiego (październik-listopad) ogłoszone zostaną kolejne rekrutacje, po których będzie można wziąć udział w realizacji zaplanowanych działań.

Koordynator Wydziałowy projektu

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM
Prodziekan ds. kształcenia WBZ