Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 Prezydium Komisji:

1.     Dr inż. Ewa Katarzyna Jastrzębska - przewodnicząca

2.     Dr inż. Janusz Strychalski - zastępca

3.     Mgr inż. Małgorzata Konstantynowicz - sekretarz

 

Członkowie Komisji:

1.     Prof. dr hab. Maria Stanek

2.     Inż. Tomasz Chojnowski - przedstawiciel studentów

3.     Mgr inż. Anna Wolska - przedstawiciel doktorantów