Ogłoszenia i komunikaty WKW

Olsztyn, 23 listopada 2018 r.

  K o m u n i k a t   6/2018

W y d z i a ł o w e j   K o m i s j i   W y b o r c z e j
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 

W dniu 30 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 13.30

w sali posiedzeń Rady Wydziału

(Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5, s. 021)


odbędzie się Zebranie Wyborcze

w celu wyboru nowego prodziekana ds. studenckich

 

Kandydatką do objęcia funkcji jest

dr hab. n wet. Magdalena Koziorowska-Gilun

  

Obecność elektorów (członkowie Rady Wydziału kadencji 2016-2020) jest obowiązkowa.

 

 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

 dr inż. Ewa Katarzyna Jastrzębska

 

W załączeniu K o m u n i k a t  4/2018  oraz K o m u n i k a t  5/2018, Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.