Doświadczenia na zwierzętach - akty prawne i wnioski

Na prośbę Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach  przekazujemy następujące informacje i zalecenia (w załącznikach):

1. Odnośnie błędów w składaniu wniosków do lokalnych komisji etycznych.

2. Odnośnie źródeł finansowania badań związanych z metodami alternatywnymi.

Uprzejmie informujemy, że KKE na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 ustaliła nowe wzory nietechnicznego streszczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury - do pobrania poniżej.

Są one także dostępne na stronie internetowej pod adresem:
http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/


WNIOSKI NALEŻY STOSOWAĆ OD DNIA 1 LUTEGO 2018 ROKU.

Jedną z przyczyn wprowadzonych zmian jest konieczność efektywnego zapobiegania realizacji doświadczeń z udziałem zwierząt w sytuacji istnienia metod alternatywnych. Z uwagi na powyższe KKE podjęła także odrębną uchwałę 14/2017 opublikowaną na stronie:
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_12/b1517178603852be14eae3ad462e954f.pdf
(do pobrania poniżej).

 

Do pobrania:

1. UCHWAŁA nr 14/2017 Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z dnia 15 grudnia 2017 roku

2. Wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach

3.  Wniosek uproszczony o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach

5. Wzór wniosku uzupełniającego OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LUTEGO 2018 ROKU

6. Załącznik A do wniosku uzupełniającego - dodatkowe zwierzęta OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LUTEGO 2018 ROKU

7. Załącznik B do wniosku uzupełniającego - dodatkowe procedury OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LUTEGO 2018 ROKU

 

Poniżej podajemy również linki do strony internetowej, na której znaleźć można wszystkie niezbędne informacje:

1. https://www.gov.pl/web/nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach
3. http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/
4. https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_12/b1517178603852be14eae3ad462e954f.pdf