Wydział Bioinżynierii Zwierząt z kategorią A

Z dużą satysfakcją informujemy, że Nasz Wydział uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej za lata 2013 - 2016. Jest to wielki sukces całej Społeczności Akademickiej Naszego Wydziału. Wszystkim Pracownikom i Doktorantom Wydziału składamy serdeczne podziękowania i gratulacje.

 

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.

 

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW: czytaj więcej