Wybór kierownictwa Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN na kadencję 2020-2023

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 maja 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, na którym dokonano wyboru jego kierownictwa na kadencję 2020-2023.

Funkcję przewodniczącego Komitetu powierzono Panu prof. dr. hab. Tomaszowi Szwaczkowskiemu. Jednocześnie z wielką przyjemnością informuję, że wiceprzewodniczącą Komitetu została Pani prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś, a do składu jego prezydium wybrano Panią prof. dr hab. Annę Wójcik. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję.

Przypomnę, że w Komitecie Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN społeczność naszego Wydziału reprezentują:

  • prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś,
  • prof. dr hab. inż. Anna Wójcik,
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Gugołek,
  • prof. dr hab. Jankowski Jan, dr h.c. mult., Członek korespondent PAN
  • prof. dr hab. inż. Jan Miciński,
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Sobotka,
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
zootechnika i rybactwo