Zespół Szkół w Dywitach

W roku akademickim 2015/2016 nasz Wydział podpisał porozumienie z Zespołem Szkół w Dywitach. Uczniowie Szkoły uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, terenowych organizowanych na Wydziale.

Tematyka zajęć:

1. Degradacja witamin w produktach żywnościowych (na przykładzie wit. C – doświadczenia).

2. Szkodniki w żywności – czyli czy wiesz co kupujesz w sklepie?

Tematykę realizuje Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

3. Czy w każdym jajku jest kurczak?

4. Co wiesz o jajku...

Tematykę realizuje Katedra Drobiarstwa

 

5. Czy wiesz co jesz – mleko i jego jakość

Tematykę realizuje Katedra hodowli Bydła i Oceny Jakości Mleka

 

6. Poznaj swoje DNA.

7. Chemia biologiczna od kuchni.

Tematykę realizuje Katedra Biochemii Zwierząt

 

8. Ocena jakości żywności – czyli od pola do stołu.

9. Jak powstaje dobry i zdrowy obiad?

Tematykę realizuje Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

 

10. Walory prozdrowotne produktów owczarskich.

11. Czy wszystkie owce są takie same?

Tematykę realizuje Katedra Hodowli Owiec i Kóz

 

12. Zwierzęta amatorskie i towarzyszące w życiu człowieka.

 Tematykę realizuje Katedra hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

 

13. Drobnoustroje wokół nas.

Tematykę realizuje Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska