Rada Naukowa Dyscypliny zootechnika i rybactwo

 
Decyzja Nr 135/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres do 31 grudnia 2021r.
 
Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo:

Prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz  - przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat - zastępca przewodniczącego

Prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik
Prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś
Prof. dr hab. Leyland Fraser
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gugołek
Prof. dr hab. inż. Paweł Janiszewski
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaworski
Prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński
Prof. dr hab. inż. Władysław Kordan
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski
Prof. dr hab. inż. Roman Kujawa
Prof. dr hab. inż. Jan Miciński
Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikulski
Prof. dr hab. inż. Daria Murawska
Prof. dr hab. inż. Zenon Nogalski
Prof. dr hab. inż. Cezary Purwin
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde
Prof. dr hab. inż. Anna Wójcik
Dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM
Dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM
Dr hab. wet. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM
Dr hab. inż. Wojciech Kozera, prof. UWM
Dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM
Dr hab. inż. Paweł Wysocki, prof. UWM
Dr inż. Monika Sobczuk-Szul
Mgr inż. Magdalena Kopacz - przedstawiciel doktorantów