Rada Dziekańska

RADA DZIEKAŃSKA
Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 
(na podst. §24 ust. 5 Statutu UWM w Olsztynie) 

 1.  

DZIEKAN

PRZEWODNICZĄCA

prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik

 1.  

Prodziekan

ds. kształcenia

dr hab. wet. Magdalenał Koziorowska-Gilun, prof. UWM

 1.  

Prodziekan

ds. studenckich

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka

 1.  

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny zootechnika i rybactwo

Kierownik Katedry Towaroznawstwa
i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz

 1.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo

Kierownik Katedry Ichtiologii i Akwakultury

prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat

 1.  

Kierownik Katedry Biochemii
i Biotechnologii Zwierząt

prof. dr hab. inż. Władysław Kordan

 1.  

Kierownik Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa

 

prof. dr hab. inż. Jan Jankowski, dr h.c.mut.

 1.  

Kierownik Katedry Genetyki Zwierząt

 

prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński

 1.  

Kierownik Katedry Higieny Zwierząt

i Środowiska

dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

 1.  

Kierownik Katedry Hodowli Bydła

i Oceny Mleka

prof. dr hab. inż. Zenon Nogalski

 1.  

Kierownik Katedry Hodowli Koni

i Jeździectwa

dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM

 1.  

Kierownik Katedry Hodowli Owiec  i Kóz

 

prof. dr hab. inż. Jan Miciński

 1.  

Kierownik Katedry Hodowli Trzody Chlewnej

 

dr hab. inż. Wojciech Kozera, prof. UWM

 1.  

Kierownik Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Gugołek

 1.  

Kierownik Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

prof. dr hab. inż. Daria Murawska

 1.  

Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt

i Paszoznawstwa

prof. dr hab. inż. Cezary Purwin

 1.  

Kierownik Dziekanatu

 

mgr inż. Marzena Baniel

 1.  

Przewodnicząca RWSS

 

Aleksandra Jaworowska

 

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym)

 

 1.  

Przedstawiciel  ZNP

 

dr inż. Tadeusz Zabolewicz

 1.  

Przedstawiciel  NSZZ „S”

dr inż. Krzysztof Kozłowski

 

W posiedzeniach Rady Dziekańskiej mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Dziekana
(z głosem doradczym)