Komisje Wydziałowe

KOMISJE WYDZIAŁOWE
kadencja 2020 – 2024

WYDZIAŁOWA KOMISJA KADROWA

 • prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c. mult. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Jerzy Wilde – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM - sekretarz       
 • prof. dr hab. Urszula Czarnik  
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
 • prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
 • prof. dr hab. Roman Kujawa
 • dr hab. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM
 • kierownicy katedr (zamiennie)

przedstawiciele związków zawodowych:

 • dr inż. Krzysztof Kozłowski (NSZZ „S”)
 • dr inż. Tadeusz Zabolewicz  (ZNP)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA

 • prof. dr hab. Urszula Czarnik -  dziekan, przewodnicząca
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz – przewodniczący RNDZiR
 • prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c. mult.
 • dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM - sekretarz       
 • kierownik katedry, której dotyczy konkurs (zamiennie)  

przedstawiciele związków zawodowych:

 • prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś (NSZZ “S”)
 • dr inż. Tadeusz Zabolewicz  (ZNP)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAGRÓD i ODZNACZEŃ  

 • prof. dr hab. Władysław Kordan – przewodniczący
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
 • prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat  
 • prof. dr hab. Jan Miciński
 • prof. dr hab. Cezary Purwin
 • dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM
 • dr inż. Monika Sobczuk-Szul
 • inż. Ewa Lobert

przedstawiciele związków zawodowych:

 • dr inż. Krzysztof Kozłowski (NSZZ Solidarność)
 • dr inż. Tadeusz Zabolewicz  (ZNP)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA LOKALOWO-INWENTARYZACYJNA

 • dr inż.  Iwona Chwastowska-Siwiecka - przewodnicząca
 • dr inż. Ewa Burczyk  
 • dr inż. Krzysztof Karpiesiuk    
 • dr hab. Janusz Strychalski
 • przedstawiciel/e danej jednostki organizacyjnej

 

KOMISJA DS. PROMOCJI WYDZIAŁU

 • dr Kamil Oleński- przewodniczący
 • dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka (prodziekan) - wiceprzewodnicząca
 • mgr inż. Sara Dzik - wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Ewa Jastrzębska, prof. UWM
 • dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM
 • dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM
 • dr hab. Zofia Antoszkiewicz
 • dr hab. Aleksandra Drażbo
 • dr hab. Janusz Strychalski
 • dr inż. Dorota Bugnacka
 • dr inż. Katarzyna Ząbek
 • dr inż. Paulina Pogorzelska-Przybyłek
 • dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek
 • dr inż. Joanna Szymanowicz
 • dr inż. Rafał Winarski
 • dr inż. Łukasz Zasiadczyk
 • dr inż. Mariusz Szmyt
 • przedstawiciel studentów (delegowany przez RWSS)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • prof. dr hab. Jan Miciński  – przewodniczący
 • prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat (z-ca przewpdniczącego RNDZiR)
 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka
 • prof. dr hab. Zenon Nogalski
 • prof. dr hab. Paweł Janiszewski
 • prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski
 • prof. dr hab. Daria Murawska

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 • dr hab. Ewa K. Jastrzębska, prof. UWM  - przewodnicząca
 • dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM - wiceprzewodniczący
 • dr inż. Dorota Kubiak - sekretarz    
 • dr hab. Katarzyna Śmiecińska
 • przedstawiciel studentów (delegowany przez RWSS)

 

WYDZIAŁOWA RADA EDUKACYJNA

 • Przewodnicząca  (prodziekan ds. kształcenia) - dr hab. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM
 • Wiceprzewodnicząca (prodziekan ds. studenckich) - dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka   

CZŁONKOWIE

 • przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo

przedstawiciele jednostek Wydziału:

 • Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt -  dr hab. Rafał Strzeżek, prof. UWM
 • Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa - dr hab. Aleksandra Drażbo
 • Katedra Genetyki Zwierząt – prof. dr hab. Stanisław Kamiński
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska – prof. dr hab. Anna Wójcik
 • Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka – dr inż. Monika Sobczuk-Szul
 • Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa - dr inż. Janusz Wejer
 • Katedra Hodowli Owiec i Kóz - dr inż. Katarzyna Ząbek
 • Katedra Hodowli Trzody Chlewnej - dr inż. Dorota Bugnacka
 • Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa - dr hab. Janusz Strychalski
 • Katedra Ichtiologii i Akwakultury - prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
 • Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa - dr inż. Maciej Siuda
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych - dr hab. Katarzyna Śmiecińska
 • Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa - dr inż. Wiesław Brzozowski
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa – dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek
 • Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt – mgr inż. Marzena Baniel

przedstawiciele studentów:

 • przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego
 • przedstawiciele kierunków studiów – wskazani przez RWSS

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Skład ww. zespołu został zamieszczony w zakładce KSZTAŁCENIE:
http://www.uwm.edu.pl/wbz/ksztalcenie/wydzialowy-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/wydzialowy-zespol-ds-zapewniania

 

INNE FUNKCJE
kadencja 2020 – 2024
(W TYM PEŁNOMOCNICY DZIEKANA I PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU )

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

dr inż. Krzysztof Karpiesiuk

Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

prof. dr hab. Jan Miciński

Pełnomocnik ds. Kół Naukowych

dr inż. Katarzyna Ząbek

Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych

dr hab. Anna Dziekońska, prof. UWM

Pełnomocnik ds. Równości Szans

mgr inż. Sara Dzik

Pełnomocnik (koordynator)

ds. PROGRAMU ERASMUS+

dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

Administrator wydziałowej sieci informatycznej 

prof. dr hab. Jan Miciński

Administratorzy wydziałowej strony internetowej

dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM

dr inż. Rafał Winarski

Pełnomocnik ds. informatyczno-technicznych

dr hab. Marek Lecewicz, prof. UWM

Pełnomocnika ds. współpracy z Biurem Karier

dr inż. Aleksandra Orzołek

 

Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM

Rada Edukacyjna

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz

Kolegium Wydawnicze

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Rada Biblioteczna

dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM

Zespół ds. Przeglądu Warunków Pracy

dr hab. Paweł Brym, prof. UWM