V LO dołącza do szkół współpracujących z WBZ

W dniu dzisiejszym kolejna Szkoła dołączyła do grona współpracujących z naszym Wydziałem. List intencyjny o podjęciu współpracy w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych podpisały: Pani Dziekan prof. dr hab. Urszula Czarnik oraz Pani Dyrektor V LO im. Wspólnej Europy w Olsztynie - mgr Anna Struk.
Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy naszymi jednostkami będzie owocna dla obu stron i przyczyni się do poszerzenia wiedzy młodzieży licealnej (poprzez poznanie empiryczne).