UWAGA!!! Wydział Bioinżynierii Zwierząt poszerza ofertę edukacyjną.

UWAGA!!

Wydział Bioinżynierii Zwierząt poszerza ofertę edukacyjną.

W ofercie dydaktycznej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM pojawił się nowy kierunek studiów na drugim stopniu kształcenia - Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.

 

Serdecznie zapraszamy kandydatów, którzy ukończyli studia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt lub innych Wydziałach UWM w Olsztynie. Liczymy także na absolwentów innych Uczelni z Polski, którym bliska jest relacja człowiek-zwierzę dająca możliwość pracy w szeroko pojętej rekreacji, edukacji i terapii człowieka.

 

Nabór rozpoczął się już w tej turze rekrutacyjnej. Rejestracja kandydatów trwa do 23 lipca 2019 r. do godziny 15:00. To pierwszy tego typu kierunek na studiach magisterskich (stacjonarnych, 4-semestralnych) w Polsce. Kierunek będzie miał profil praktyczny, z dużą ilością zajęć warsztatowych.

 Podstawowymi celami kształcenia są:

  • wszechstronne przygotowanie do planowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych z udziałem zwierząt;
  • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie najnowocześniejszych technik badawczych i treningowych w doskonaleniu metod chowu, hodowli, wyboru i szkolenia gatunków zwierząt użytkowanych w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych;
  • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na pogłębioną ocenę i optymalizację wykorzystania indywidualnych predyspozycji zwierząt do wielokierunkowej współpracy z człowiekiem.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich wydziałów Bioinżynierii Zwierząt, Nauk Społecznych, Biologii i Biotechnologii oraz specjalistów spoza UWM.

 

Dlaczego zwierzęta w rekreacji edukacji i terapii?

Po pierwsze, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym wykorzystywane są na całym świecie. Również w Polsce prowadzone są działania z pomocą psów (dogoterapia) i koni (hipoterapia).

Po drugie, na specjalistów wykorzystujących zwierzęta w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych jest zapotrzebowanie, wciąż powstają ośrodki prowadzące działania z tego zakresu.

Obszar zatrudnienia absolwenta:

Absolwent kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, może podjąć pracę w: placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone z udziałem zwierząt.

Aktywność zawodowa może być związana z agroturystyką i działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt.

Absolwent może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt; instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt; a także w organach administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych.

Pierwsi absolwenci kierunku ukończyli już studia pierwszego stopnia, na których duża część zajęć była praktyczna. Studenci prowadzili zajęcia z dogoterapii i hipoterapii w placówkach oświatowych i ośrodkach jeździeckich z osobami niepełnosprawnymi oraz z uczniami bez dysfunkcji. W ramach programu POWER duża grupa studentów zdobyła uprawnienia zawodowe uzyskując kwalifikacje w zawodzie dogoterapeuty i hipoterapeuty. Zdobycie tych uprawnień było dla studentów bezpłatne, co stanowi dużą wartość dodaną po zakończeniu studiów.

Kierunki pozwalające na podjęcie studiów drugiego stopnia to „zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii” (I stopień), „zootechnika” lub inny kończący się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, lekarza weterynarii.

Link do szczegółowych informacji związanych z rekrutacją na tym kierunku: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_19_20_L/programme/78_SMU_ZWREiT/?from=field:78.