Uwaga!!! - Ważne Informacje dotyczące egzaminu dyplomowego

UWAGA!

STUDENCI IV ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

ZOOTECHNIKA

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie (7 dni przed egz. inż. tj. do 5.02.2020r.):

  • 1 egzemplarza pracy inżynierskiej z płytą CD
  • OŚWIADCZENIA (zgoda na udostępnienie pracy) 1) wg Zarządzenia Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 – wydrukowane z APD
  • oświadczenia dot. badania losów absolwentów (na stronie Uniwersytetu w zakładce STUDENCI/BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW)           

 

Na wniosek absolwenta  można otrzymać odpis dyplomu  w j. angielskim - w tym celu należy złożyć podanie w dziekanacie (opłatę za dyplom dokonujemy w systemie USOSweb).

Proszę pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” przed przystąpieniem do egz. dyplomowego!

Osoby, którym zmienił się adres zamieszkania proszone są o uaktualnienie w dziekanacie.

 

Praca dyplomowa - WAŻNE!!!

Informujemy, że obowiązuje procedura dyplomowania oparta na Zarządzeniu Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych. Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie http://apd.uwm.edu.pl. Hiperłącze do tej strony zamieszono także w zakładce Studenci /Ważne dla studenta / Praca dyplomowa (tam znajdują się również strony tytułowe i wymagane tłumaczenia w j.ang.)

 

SYSTEM apd.uwm.edu.pl UDOSTĘPNIA PRACOWNIK KATEDRY, W KTÓREJ PISANA JEST PRACA!

 

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH-INŻYNIERSKICH:

12 lutego 2020 – ZOOT. STACJ. GR.  1H  i  3K

13 lutego 2020 – ZOOT. STACJ. GR.  2H  i  BPŻ

Logowanie do systemu IRK na studia drugiego stopnia odbędzie się od 03.02 – 18.02.2020 r.  do godz. 15:00.