Uwaga Studenci!!! Zapisy na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty, itp....

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowyn 2019-2020 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2019/2020  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne (aktualizacja niebawem)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-modul-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja niebawem)
 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/