Uwaga!!! STUDENCI WZNAWIAJĄCY STUDIA w roku akademickim 2018/2019

UWAGA !!!

WAŻNE DLA STUDENTÓW WZNAWIAJĄCYCH STUDIA w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 istnieje ostateczna możliwość wznowienia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt mija 13.09.2019 r.

Nadmieniamy, że w roku akademickim 2019/2020 wchodzi nowa Ustawa 2.0, która wymusi różnice programowe, które będą musiały być dodatkowo zrealizowane.