Uwaga studenci MSU, I rok

W związku z przedłużeniem w systemie IRK terminu rejestracji Kandydatów na studia drugiego stopnia, uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie I semestru MU nastąpi 27 lutego 2017r. (poniedziałek). Studenci niestacjonarni I MU, rozpoczynają semestr zgodnie z harmonogramem.

Ponadto informujemy, że dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia w rekrutacji śródrocznej, uruchomiony zostanie dodatkowy termin zapisów na przedmioty do wyboru, tj. od 21 lutego 2017 roku od godz. 9.00 do 23 lutego 2017 roku do godz. 12.00.