UWAGA !!! STUDENCI II ROKU STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA, KIERUNEK: ZOOTECHNIKA

UWAGA !!!

STUDENCI II ROKU STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

KIERUNEK: ZOOTECHNIKA

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie pracy 7 dni przed obroną magisterską , najpóźniej do 30 czerwca 2019 r. w Dziekanacie oraz dołączenie następujących dokumentów:

  • egzemplarz pracy magisterskiej z płytą CD (w twardej lub miękkiej okładce)
  • oświadczenie – zgodę na udostępnienie pracy wg zarządzenia nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku – wydrukowane z APD
  • oświadczenia dot. badania losów absolwentów (na stronie Uniwersytetu w zakładce STUDENCI/BADANIELOSÓWABSOLWENTÓW),
  • 4 zdjęcia do dyplomu w formacie 6,5x4,5 lub 5 zdjęć jeśli dyplom w języku angielskim
  • opłata za dyplom w wysokości 60 zł dokonujemy na indywidualne konto  studenta w systemie USOSweb lub 100 zł z wersją angielską ( 60 zł +40zł)

Na wniosek absolwenta można otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim w tym celu należy złożyć podanie w dziekanacie, który można znaleźć na stronie Wydziału: http://www.uwm.edu.pl/wbz/studenci/wzory-dokumentow-podania

Praca dyplomowa w formie PUBLIKACJI - wymagane są dodatkowe dokumenty:

  • oświadczenie – procentowy wkład autorów w prace magisterską z podpisami (student i promotor)
  • zaświadczenie z Wydawnictwa o publikacji lub przyjęciu do druku.

Terminy egzaminów dyplomowych ustalane będą indywidualnie po złożeniu pracy w Dziekanacie.