Uwaga!!! Odwołanie zajęć kontaktowych!

AKTUALIZACJA

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną  w kraju, a także w mieście Olsztynie i regionie przedłużony zostaje okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni do 11 kwietnia 2021 roku.

 

W związku ze stanem epidemicznym i wydanym w dniu 28.02. 2021 r. Komunikatem JM Rektora prof. Jerzego Przyborowskiego w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych w siedzibie uczelni na okres dwóch tygodni, tj. do 14.03.2021 r., uprzejmie informuję, że zajęcia zaplanowane dla kierunków: 

 

ZOOTECHNIKA - Rok I  
BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI  - Rok I, II i III

nie odbędą się.

Bardzo proszę, w miarę możliwości,  o przeprowadzenie tych zajęć online, a w przypadku braku takiej możliwości, zostaną one przesunięte na termin późniejszy.
Ze względu na dynamiczną sytuację będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Dziekan
prof. dr hab.  Urszula Czarnik