Uwaga!!! Informacja dotycząca ewaluacji jakości działalności naukowej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej (w zakładce USŁUGI   -   EWALUACJA NAUKI 2017 - 2020) zamieszczono informacje dotyczące najbliższej ewaluacji jakości działalności naukowej (lata 2017-2020), a także  „kalkulator” umożliwiający każdemu  pracownikowi obliczenie udziału jednostkowego w opublikowanych przez niego pracach i odpowiadającej mu liczby punktów. Ze względu na wagę tych informacji, bardzo proszę o zapoznanie się z nimi wszystkich pracowników wydziału, których dorobek będzie uwzględniany w procesie ewaluacji dyscypliny zootechnika i rybactwo.

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo