Terminy przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej

Studenci,

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej będą przyjmowane w najbliższych dniach w wyznaczonych godzinanch:

06.10.2017r. (piątek)   godz. 8.00-12.00
07.10.2017r. (sobota)   godz. 11.00-14.00 (STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)
09.10.2017r. (poniedziałek)    godz. 11.00-14.00
10.10.2017r. (wtorek)   godz. 11.00-14.00