Szkolenie - „Jak efektywnie zaplanować i skutecznie pozyskać finansowanie UE na realizację projektu B+R”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii zapraszają na szkolenie:

„Jak efektywnie zaplanować i skutecznie pozyskać finansowanie UE  na realizację projektu B+R”

Szkolenie odbędzie się: 17-18 października br. (wtorek-środa) 

w godz. 10.00 – 15:00 (wtorek)

w godz. 09.00 – 13.00 (środa)
w Baccalarium, (ul. Prawocheńskiego 4A).


 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już są zaangażowane albo planują takie zaangażowanie w przyszłości, w proces przygotowania lub/i realizacji projektu B+R, w ramach konsorcjum naukowoprzemysłowego, przemysłowego lub w formie indywidualnego przedsięwzięcia przedsiębiorcy. Szkolenie jest dedykowane zarówno dla przedsiębiorców jak i pracowników naukowych, którzy planują przygotowanie wniosku projektowego na realizację badań, w programach NCBiR lub SME Instrument Horyzont 2020.

Szkolenie poprowadzi dr Jolanta Koszelew - ekspert NCBiR w POIR (2015-2016) i w programie Horyzont 2020, broker innowacji w programie MNiSW, CEO w UpLogic sp. z o.o (od 2015) w spółce spin-off Politechniki Białostockiej oraz dr inż. kpt. ż.w. Piotr Wołejsza - prezes zarządu Sup4Nav sp. z o.o. oraz Navdec sp. z o.o., który opowie o swoich doświadczeniach i udzieli praktycznych porad przy staraniu się o dofinansowanie w ramach SME Instrument.

Piotr Wołejsza - marynarz, nauczyciel i przedsiębiorca skuteczny w pozyskiwaniu finansowania, zaprezentuje drogę jaką przeszła spółka Sup4Nav aplikując do grantów największego instrumentu wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Horyzontu 2020.

Jolanta Koszelew - kierownik, realizator i współautor wniosków w dwóch multidyscyplinarnych projektach B+R finansowanych przez NCBiR. Adiunkt na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, specjalista w zakresie projektowania algorytmów optymalizacyjnych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji. Prezes fundacji Technotalenty, która wspiera rozwój zawodowy uzdolnionych studentów i absolwentów przy współpracy i wsparciu firm z Polski północno-wschodniej.  

Program szkolenia:

Dzień I:

Co musisz wiedzieć, ustalić i mieć aby zacząć pisać wniosek

1. Najpierw produkt potem projekt – nigdy odwrotnie

 • Zdefiniuj produkt  i jego model biznesowy
 • Zbadaj konkurencję i ustal swoje przewagi
 • Sprawdź czy Twój produkt jest innowacyjny i wymaga badań
 • Zdefiniuj rynek, ustal cennik i policz czy Ci się to opłaca
 • Własność intelektualna – konieczna analiza na starcie i założenia na koniec projektu

2. W pojedynkę czy w konsorcjum? 

 • Zalety i wady projektów w konsorcjum
 • Zalety i wady projektów z elementami podwykonawstwa
 • Czy opłaca się być liderem konsorcjum?
 • Na co się warto umówić się z partnerami w ramach umowy konsorcjum

3. Finansowanie krajowe czy europejskie i w jakim konkretnie programie?

 • Kiedy warto wykorzystać finansowanie w programach NCBiR
 • SME Instrument – trudno o sukces ale próby bardzo się opłacają
 • Istotne informacje związane z umową o dofinansowanie i uruchomieniem projektu 

4. Sesja pytań i konsultacji

 

Dzień II:

SME Instrument w oczach przedsiębiorcy

1. SME Instrument – co to jest i co mi to dało?

Tematyka konkursów, czyli gdzie mam wystartować?

Ewaluacja wniosku, czyli czego się po mnie spodziewają?

Faza I czy faza II?

Rejestracja w Participant Portal, weryfikacja SME

2. Przygotujmy wniosek – warsztat, część I czyli obowiązkowa część aplikacji, 

3. Przygotujmy wniosek – warsztat, część II, czyli jak się dobrze „sprzedać”?

4. Realizacja i rozliczenie grantu

 

 • Podpisanie umowy
 • Raporty końcowe
 • Co dalej?

 

5. Sesja pytań i konsultacji

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 16.10 br. lub do wyczerpania miejsc.