Szkolenia dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach

Zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 266) studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach.

Wykłady dla studentów studiów stacjonarnych odbędą się w Auli im. Dietrichów na Wydziale Humanistycznym w godzinach 9.00 – 15.00 w następujących terminach:

I cykl wykładów: 2 i 9 grudnia 2017 roku (sobota) – kierunek Zootechnika – II, III, IV rok oraz II rok MSU; 

II cykl wykładów: 16 grudnia 2017 i 13 stycznia 2018 (sobota):

- kierunek Bioinżynieria Produkcji Żywności – II, III i IV rok;

- kierunek Zwierzęta w Rekreacji, Edukacji i Terapii – II rok;

- Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;

- Wydział Nauk o Środowisku;

- Wydział Biologii i Biotechnologii.

Koordynator szkoleń:

prof. dr hab. Anna Wójcik,

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie
Ul. M. Oczapowskiego 5, pokój 107
Tel. 89-523-36-95,
Tel. kom. 601-966-518

E-mail: awojcik@uwm.edu.pl

 

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 628).

ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU PROCEDUR

L.p.

Temat szkolenia

Godzina

Liczba godzin

Pierwszy dzień szkolenia - 2 XII i 16 XII 2017

Wykłady

Ćwiczenia

1

Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. UWM

9.00-10.30

2

-

2

Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. Zasady etyczne postępowania ze zwierzętami.

Dr hab. Tomasz Mituniewicz

10.45-11.30

1

-

3

Hodowla zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach z uwzględnieniem biologii gatunku oraz genetyki. Normy utrzymywania tych zwierząt (środowisko, klatki, pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami.

Dr hab. Tomasz Mituniewicz

11.45-13.15

2

2

4

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach.

Dr hab. Rafał Strzeżek

13.30-15.00

2

-

 

Drugi dzień szkolenia – 9 XII 2017 i 13 I 2018

 

 

 

5

Przygotowanie zwierząt do procedury. Metody i procedury obchodzenia się ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego gatunku. Podstawowe rodzaje zachowania zwierząt.

Dr inż. Ewa Jastrzębska

9.00-10.30

2

2

6

Rozpoznawanie właściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach oznak dystresu, bólu i cierpienia. Znieczulenie i metody uśmierzania bólu. Wpływ środków anestetycznych i przeciwbólowych na wynik doświadczenia.

Dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

10.45-12.15

2

2

7

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach.

Dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

12.30-13.15

1

2

8

Metody uśmiercania zwierząt, stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury.

Dr inż. Rafał Winarski

13.30-15.00

2

-

 

Razem

 

14

8