Sukcesy młodych adeptów nauki na LXXXIII Krajowym Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Lublinie

mgr Sara Dzik

19 września odbył się konkurs Młodych Naukowców (wystąpienia w języku angielskim) w ramach LXXXIII Krajowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Lublinie, w którym udział wzięła doktorantka z Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska - mgr inż. Sara Dzik i zajęła (dodajmy ponownie) 1 miejsce!!!

Celem Zjazdu było przedstawienie wyzwań i problemów z jakimi spotykają się działania współczesnych zootechników realizowane w warunkachrolnictwa zrównoważonego. Młoda badaczka z naszego Wydziału zaprezentowała temat: "The impact of biocidal paint on the microbiological quality of poultry litter". Dodajmy, że w konkursie wzięli udział młodzi naukowcy zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Na wspomnianym Zjeździe nastąpiło również rozstrzygnięcie XXXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych.
Wśród nagrodzonych nie zabrało oczywiście młodych przedstawicieli WBZ - w grupie tematycznej: "JAKOŚĆ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH":
I nagrodę otrzymała Pani mgr Sylwia Łojewska za pracę pt. "Zmiany barwy i właściwości sensorycznych mięsa wołowego zamrażanego po 14 dniach dojrzewania w różnych warunkach modyfikowanej atmosfery". Praca została wykonana pod kierunkiem Pani dr hab. Katarzyny Śmiecińskiej,
III nagrodę - mgr Lukasz Mroziński za pracę pt. "Analiza preferencji konsumenckich oraz wybranych jakości masła" oraz wyróżnienie - mgr Anna Dębczyńska za pracę pt. "Analiza jakości serów pleśniowych dostępnych w sprzedaży detalicznej". Obie prace wykonane zostały pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej- Siwieckiej. Obie Panie Promotor pracują w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych.