Sukces młodych naukowców

Z ogromną radością informujemy, że Dwoje młodych pracowników naszego Wydziału otrzymalo stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to: mgr inż. Joanna Nowosad z Katedry Rybactwa oraz dr Paweł Konieczka z Katedry Drobiarstwa.

Mgr inż. Joanna Nowosad realizująca swoją pracę doktorską w Katedrze Rybactwa otrzymała 3-letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. To kolejny sukces naszej Doktorantki. W ubiegłym roku Pani Magister uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe. 

Dr Paweł Konieczka zajmuje się badaniami fizjologii przewodu pokarmowego drobiu. Jest kierownikiem grantu dotyczącego zastosowania ekstraktu z marihuany do leczenia chorób przełyku kurczaków i młodych indyków. Pracuje także w projekcie kierowanym przez prof. Jana Jankowskiego. Dr Konieczka ma obecnie otwarty przewód habilitacyjny, który spodziewa się z wynikiem pozytywnym zakończyć w przyszłym roku.

Młodym Naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym oraz w życiu osobistym!

Szczegóły: http://www.uwm.edu.pl/ega…/siedmiu-stypendystow-ministra-uwm