Sukces Doktorantów na XXX Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim PO WPSA

Miło nam poinformować, że doktorantki naszego Wydziału: Pani mgr inż. Sara Dzik i Pani mgr inż. Joanna Żebrowska uzyskały odpowiednio I i II miejsce w Konkursie Młodych Badaczy im. Jerzego Będkowskiego, organizowanym w ramach XXX Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA.