Regulaminy, formularze

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH 


Obowiązujący od roku ak. 2015/2016 (od 01.10.2015r.)
bip.uwm.edu.pl/node/4660

Starsze:
Regulamin:  od 1.10.2014 do 30.09.2015r.
bip.uwm.edu.pl/node/3711
Regulamin:  od 1.10.2012 - do 30.09.2014r. 
bip.uwm.edu.pl/node/2651

FORMULARZE:

(podanie, zaświadczenie o średniej ocen) do pobrania:

http://www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-doktoranckie/formularze

 


REGULAMINY (pomoc materalna, stypendia doktoranckie, projakościowe) 
oraz  inne  INFORMACJE
na stronie Samorządu Doktorantów UWM:

http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/STYPENDIUM DOKTORANCKIE - wnioski do 5.10. każdego roku

www.uwm.edu.pl/doktoranci/

STYPENDIUM PROJAKOSCIOWE - wnioski do 5.10. każdego roku
www.uwm.edu.pl/doktoranci/

POMOC MATERIALNA -  w tym:  styp. socjalne,  styp. dla najlepszych doktorantów - wnioski do 20.10. każdego roku
www.uwm.edu.pl/doktoranci/