Rekrutacja 2017/2018

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW

DOKTORANCKICH STACJONARNYCH

prowadzonych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika

na rok akademicki 2017/2018

 

TERMINARZ:

SKŁADANIE DOKUMENTÓW – do 4 września 2017 r.   

(Dziekanat WBZ: 10-719 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 5/138, tel. 89 5233405)

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY z dyscypliny naukowej  zootechniki   - 7 września 2017 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 11 września 2017 r.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH  w 2017 r.

prowadzonych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt  w dziedzinie - nauki rolnicze

dyscyplina - zootechnika

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE OBEJMUJE:

1/ Średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej – zootechnika*

2/ Wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

3/ Ocenę na dyplomie ukończenia studiów

 

*/ ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z dyscypliny naukowej  zootechniki - są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt  http://www.uwm.edu.pl/wbz/studia-doktoranckie/zagadnienia-na-egzamin-kwalifikacyjny-studia-doktoranckie

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

zawarte są w UCHWALE Nr 132 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie warunków i trybu przyjmowania,  kandydatów na i rok stacjonarnych studiów doktoranckich w 2017 roku  (w tym wykaz wymaganych dokumentów)

 

http://bip.uwm.edu.pl/node/5577

 

FORMULARZE

dla kandydatów na studia doktoranckie

(podanie, zaświadczenie o średniej ocen)

do pobrania:

http://www.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-doktoranckie/formularze