Rekrutacja na studia doktoranckie

Szczegółowe informacje dotyczące Rekrutacji na I rok studiów doktoranckich zawarte są w UCHWALE Nr 132 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania,  kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w 2017 roku  (w tym wykaz wymaganych dokumentów).

LINKI do STRON: http://bip.uwm.edu.pl/node/5577 oraz REKRUTACJA UWM