Postępowanie po obronie

POSTĘPOWANIE PO OBRONIE:


I. DZIEKANAT:

1/ Sporządzenie uchwał Rady Wydziału.
2/ Uzupełnienie danych w bazie POL-on, dotyczących zakończonego przewodu ( + załaczniki: streszczenie, recenzje)
    oraz z bazie USOS (dot. absowlentów studiów doktoranckich).
3/ Sporządzenie zawiadomienia o nadaniu stopnia naukowego doktora.
4/ Przygotowanie projektu dyplomu doktorskiego  do Działu Kadr - przy współudziale Doktoranta: potwierdzenie danych,
    wskazanie adresu do korespondencji

5/ Wypełnienie karty SYNABA (program)  do OPI - przy współudziale Doktoranta
6/ Przesłanie informacji o zakończonym doktoracie do Wiadomości UWM

II. DOKTORANT:

1/ Dostarczenie dokumentacji prezentowanej podczas obrony (w tym: odpowiedzi na recenzje, aktualny wykaz dorobku)
2/ Współudział w przygotowaniu dokumentów (I / 4, 5)
    Ww. sprawy należy uregulować w ciągu tygodnia od obrony.

III. PROTOKOLANT

1/ Protokół z przebiegu obrony - zaparafowany przez osoby biorące udział w dyskusji
    (w ciągu 2 tyg. od obrony należy dostarczyć do dziekanatu)