Wsparcie

Decyzją Pani Dziekan prof. dr hab. Urszuli Czarnik, z dniem 1 lipca 2021r. powołany został Wydziałowy Przedstawiciel ds. Równości Szans.
Funkcję tą będzie pełniła Pani mgr inż. Sara Dzik z Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska.

Kontakt:

mgr inż. Sara Dzik
pokój 108; ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
telefan: (89) 523 32 13